Praktijk voor Speltherapie

Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, kunnen ze vaak wel in hun spel laten zien. Kinderen spelen over gebeurtenissen die hen bezighouden. Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende ervaringen zijn. Het ‘doen alsof’ biedt kinderen de nodige veiligheid, wat spelen tot een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm maakt. Door tijdens het spel te observeren leert de speltherapeut de speltaal van het kind begrijpen. Door het kind met verschillende materialen te laten spelen krijgt het kind de kans om ervaringen na te spelen en te verwerken. Via spel leert het kind met nieuw, ander gedrag te oefenen, zodat het kind meer grip krijgt op zijn eigen situatie.

Een goed contact tussen de speltherapeut en het kind is van groot belang. Hierdoor voelt het kind zich veilig. De therapeut sluit aan bij het spel van het kind.