Voor wie?

Speltherapie is in het bijzonder geschikt voor kinderen in de basisschool leeftijd, die (dreigen te) stagneren in hun ontwikkeling. Deze vorm van therapie kan kinderen helpen die, door welke oorzaak dan ook, vastlopen in hun emotionele of sociale ontwikkeling.

Wat nog moeilijk kan zijn om te verwoorden, kunnen kinderen in spel vaak goed laten zien. Spel staat dicht bij de belevingswereld van kinderen. Speltherapie kan ook worden gebruikt bij kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Speltherapie kan o.a. zinvol zijn bij:

 • Problemen in de omgang met anderen
 • Pesten of gepest worden
 • Gedragsproblemen of sterke gedragsveranderingen
 • Het blijven bestaan van vroegkinderlijke angsten of als kinderlijk gedrag weer ‘terug’ komt (regressie)
 • Emotionele problemen, zoals faalangst, onzekerheid
 • Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten zonder medische oorzaak)

En bij ingrijpende gebeurtenissen zoals:

 • het verlies van geliefd persoon
 • een verhuizing
 • ziekenhuisopname
 • ongeluk
 • scheiding