Hoe verloopt speltherapie?

De ouder/ verzorger kan het kind aanmelden voor speltherapie. Het kan ook zo zijn dat de school of huisarts speltherapie adviseert voor uw kind.

Ik bied u de mogelijkheid voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij u de spelkamer kunt zien en  informatie kunt krijgen over speltherapie.

Na aanmelding volgt er een intakegesprek met u, daarna start de therapie met drie spelobservatiesessies van 1 uur.

Hierna volgt een observatieverslag en een oudergesprek. De therapeut stelt een behandelplan op en tussentijds zijn er enkele oudergesprekken.

Gemiddeld zal de therapie tussen 10- 20 sessies duren, afhankelijk van de problematiek.

Deze eerste sessies zijn vooral gericht op het contact tussen therapeut en het kind. De therapeut bouwt een vertrouwensrelatie op met het kind. Tijdens de spelsessie krijgt het kind de volle aandacht, zodat het zich vrij voelt om zich te uiten en gevoelens te tonen op een eigen wijze. De therapeut volgt, observeert en speelt mee wanneer het kind dit aangeeft. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van (nieuw) gedrag.

Het kind komt 1x per week (45 min.) op een vaste dag en tijdstip naar speltherapie.

Samenwerking
Omdat een goede samenwerking met u als ouders/opvoeders een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie is regelmatig contact met u belangrijk.

In sommige gevallen is er in overleg met u ook contact met bijvoorbeeld de leerkracht of andere hulpverleners.