Trainingen

Groepsspeltherapie voor 5-7 jarigen

Maakt uw kind moeilijk contact met andere kinderen?
Merkt u dat uw kind:

 • vaak conflicten heeft met andere kinderen
 • dominant is in zijn gedrag (de baas willen zijn)
 • weinig rekening houdt met anderen
 • stil, teruggetrokken gedrag vertoont
 • weinig vriendjes heeft om mee te spelen

Door het ontbreken van sociale vaardigheden ontstaan er problemen bij het samenspelen en samenwerken.
Speltherapie in een klein groepje kan uw kind hierbij helpen.

Wat houdt de training in?
De training richt zich op jonge kinderen in de leeftijd van 5-7 jaar die problemen ondervinden in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes. De kinderen gaan tijdens de training op zoek naar hun eigen hulpbronnen om met lastige situaties om te gaan. Elk kind heeft kwaliteiten en vaardigheden (hulpbronnen) om zich te kunnen handhaven in verschillende situaties. Zo kan het ene kind zich gemakkelijk uiten, het andere kan goed luisteren, weer een ander weet hoe je met elkaar kunt samenwerken. In de training gaan de kinderen, samen met de trainer,  ontdekken welke vaardigheden ze al in huis hebben, welke kwaliteiten ze bezitten om moeilijke situaties te hanteren en hoe ze sociale vaardigheden willen leren. Door dit samen te doen in een klein groepje kunnen de kinderen van elkaar leren: ze kijken naar hoe een ander sociale situaties aangaat en ze oefenen met nieuwe oplossingen.

De vaardigheden waar de training zich op richt zijn:

 • de ander aankijken
 • iets vragen aan de ander
 • luisteren naar de ander
 • overleggen
 • duidelijk praten
 • samenwerken
 • praten over gevoelens
 • opkomen voor jezelf
 • op elkaar reageren

Belangrijk om te weten:

 • De training bestaat uit 10 bijeenkomsten.
 • Elke week komt het groepje kinderen een uur bij elkaar gedurende 10 weken.
 • Voorafgaand  aan de training vindt er een intake gesprek plaats met de ouder(s).
 • Ook zal er een eindgesprek plaatsvinden.
 • De groep start  zodra er voldoende (minimaal 4)  aanmeldingen zijn.
 • De kosten voor de gehele training zijn € 300,– (incl. BTW) .

Aanmelden kan telefonisch: Irma van den Oudenrijn 06 111 26 723 of via e-mail: info@spelkracht.nl