Praktijk voor Speltherapie

Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, kunnen ze vaak wel in hun spel laten zien. Kinderen spelen over gebeurtenissen die hen bezighouden. Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende ervaringen zijn. Het ‘doen alsof’ biedt kinderen de nodige veiligheid, wat spelen tot een makkelijke en natuurlijke uitingsvorm maakt. Door tijdens het spel te observeren leert de speltherapeut de taal van het kind begrijpen. Door het kind met verschillende materialen te laten spelen krijgt het de kans om ervaringen na te spelen en te verwerken. Via spel leert het kind ook met nieuw, ander gedrag te oefenen, zodat het meer grip krijgt op zijn eigen situatie.

Een goed contact tussen  speltherapeut en het kind is van groot belang. Hierdoor voelt het kind zich veilig. De therapeut sluit aan bij het spel van het kind.